messager
 
เทศบาลตำบลทุ่งฝน info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
place ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวและที่พักในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน
ที่พักในเขตเทศบาลตำบลทุ่งฝน


แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว


องค์หลวงพ่อทองคำ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประวัติหลวงพ่อทองคำ
”หลวงพ่อทองคำ” เป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุกผสมทองสัมฤทธิ์ มีรูปลักษณ์งามมากขนาดหน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้วส่วนสูงจากพระชงฆ์เบื้องล่างถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว (คืบและศอกของช่างหล่อ) ซึ่งกลุ่มผู้บุกเบิกหมู่บ้านที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศสยาม อัญเชิญจากหอพระแก้วนครเวียงจันทน์ ตั้งแต่ครั้งอพยพมา เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนที่ชาวบ้านทุ่งฝนเคารพนับถือ ศรัทธาเลื่อมใสสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์ศรีทุ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
หลวงพ่อทองดำ วัดทุ่งสว่างหรือวัดบ้านด้ง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

ประวัติหลวงพ่อทองดำ
“องค์หลวงพ่อทองดำ” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชนที่ชาวบ้านทุ่งฝนเคารพนับถือ ศรัทธาเลื่อมใสสืบต่อกันมา ปัจจุบันประดิษฐาน ณ วัดทุ่งสว่างหรือวัดบ้านด้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
โพนธาตุศักดิ์สิทธิ์

โพนธาตุศักดิ์สิทธิ์
"โพนธาตุศักดิ์สิทธิ์" เป็นสถานที่ที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และมีมาก่อนที่ชาวบ้านทุ่งฝนกลุ่มปัจจุบันมาก่อตั้งหมู่บ้าน เดิมบริเวณนี้จะเป็นป่าไผ่หนามและมีโพน (จอมปลวก) ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร ชาวบ้านเรียกโพนว่า “โพนธาตุ” เนื่องจากโพนนี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ำ ฐานกว้าง ทรงกลม องค์พระธาตุเป็นลายบัวหงายที่งสี่ทิศ เป็นสถาปัตยกรรมแบบหลวงพระบาง ซึ่งเรียกว่า “ปทุมเจดีย์” แต่ชาวบ้านเรียกพระธาตุหมากโม
สวนสาธารณหนองแล้ง


สวนสาธารณะหนองแล้ง
"หนองแล้ง" เป็นสวนสาธารณะ ตั้งอยู่บริเวณบ้านทุ่งฝน หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่กว่า 952 ไร่ ในช่วงฤดูฝนจะมีดอกบัวหลวงขึ้นเต็มหนองน้ำ ส่วนช่วงฤดูหนาว ฝูงนกเป็ดน้ำจะอพยพมาอาศัยยังหนองแล้งเป็นจำนวนมาก นอกจากหนองแล้งจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภคแล้ว หนองแล้งยังได้รับการปรับปรุงให้เป็นสวนสุขภาพ มีเกาะกลางน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของคนชุมชนและผู้มาเยือน รวมถึงการจัดงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานแข่งขันเรือพาย เป็นต้น
แหล่งเรียนรู้บ้านเก่าชาวทุ่งฝน

ผลิตภัณฑ์แนะนำของชุมชน


× เทศบาลตำบลทุ่งฝน