ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภออำเภอทุ่งฝน จังหวัดจังหวัดอุดรธานี